Den sidste rejse

En maritim begravelse, hvor afdødes aske spredes på havet, er en smuk og værdig sidste afsked med et nært familiemedlem. En ceremoni på åbent hav giver de efterladte en mulighed for at sige et værdigt farvel og samtidig sammen skabe et sidste minde om afdøde.

En smuk ceremoni

Selve askespredningen foregår ved at den nærmeste familie sejles til det ønskede sted med urnen. Nogle vælger at holde en tale eller synge en salme inden asken spredes. Herefter holdes der typisk et minuts stilhed for afdøde, hvorefter asken spredes og der er herefter mulighed for at kaste blomster i havet omkring asken. Såfremt familien har ønske herom, kan der slås tre slag med skibsklokken. Til sidst sejler skibet rundt om aske og blomster inden der sejles i havn. Efter ceremonien får I udleveret koordinater for hvor asken blev spredt.
Har I særlige ønsker til ceremonien, efterkommer vi disse, hvis de er i overensstemmelse med lovgivningen.

En rød rose flyder på en blank mørk vandoverflade

Regler for askespredning

Man kan få tilladelse til at sprede aske til søs, såfremt afdøde skriftligt har tilkendegivet ønske herom. Dette kan f.eks. gøres på borger.dk. Har afdøde ikke efterladt skriftligt ønske, kan begravelsesmyndigheden i visse tilfælde give dispensation til askespredning.
Asken må spredes på åbent hav, mindst 200 meter fra kysten, og det er de efterladte, der skal sørge for at sprede asken på en værdig måde, der ikke vækker opsigt.

Bedemanden kan hjælpe med de nødvendige tilladelser og praktiske arrangementer. Der findes urner, der er særligt velegnet til askespredning. Urnen må ikke sænkes i havet, men skal bortskaffes efterfølgende.

De nærmere regler for askespredning kan ses på Kirkeministeriets hjemmeside.