Seværdigheder ved Alssund

På turen på Alssund passerer vi flere interessante lokaliteter, der er synlige fra søsiden. På kortet, der findes om bord, kan du scanne QR-koden for hver lokalitet og læse mere om stedet. 
Du kan også downloade kortet her.

Sønderborg Slot

Slottets ældste dele er fra begyndelsen af 1200-tallet. I løbet af middelalderen blev borgen udbygget til at være en af rigets stærkeste borge og blev derfor valgt som fængsel for den afsatte konge, Christian II, i perioden 1532-49. Han havde dog en rummelig lejlighed til rådighed.

1550 påbegyndte kong Christian III og dronning Dorothea en stor ombygning af borgen, som forvandlede den til et moderne firfløjet renæssanceslot med svungne gavle og spir. Nordfløjen (mod havnen) blev indrettet som fyrstebolig med stor dansesal og slotskirke.

1571 overgik slottet til Kronen og blev amtmandsbolig.

1718-26 blev slottet gennemgribende restaureret, hvorved det fik sin nuværende barokke stil.
Under de to slesvigske krige – 1848-50 og 1863-64 – blev slottet benyttet som lazaret for sårede soldater,

Efter krigen i 1864 og frem til 1920 var slottet preussisk ejendom og omdannedes til infanteri-kaserne. Ved Genforeningen i 1920 blev slottet igen overtaget af den danske stat og kom til at danne rammerne om Museet på Sønderborg Slot.

I perioden 1964-73 gennemgik slottet en omfattende restaurering, som fjernede ændringerne fra kasernetiden og genskabte barokpræget med de bevarede rum fra middelalderen og renæssancen.

Museet besøges i dag af mere end 50.000 gæster om året.

Sandbjerg

1572 anlagde hertug Hans den Yngre hovedgården Sandbjerg på en holm i en kunstig mølledam, som blev skabt ved anlæggelse af en dæmning mod Alssund og gravning af en 400 m lang kanal.
Ved hertugdømmet Sønderborgs fallit blev Sandbjerg i 1673 solgt til Conrad Rewentlow, som i 1685 fik godset ophøjet til et grevskab.

Den senere greve Conrad Georg Reventlow opførte i 1788 det nuværende palæ og anlagde parken ud til Alssund.

1930 blev Sandbjerg solgt til Knud Dahl, hvis enke, Ellen Dahl (søster til Karen Blixen) i 1954 overdrog stedet til Århus Universitet, der nu driver kursusejendom på stedet.

Sottrupskov

Vest for Sandbjerg ligger Nydam Mose, hvor der ved flere udgravninger er fundet krigsbytteofre fra perioden 250-480 e.Kr.
Mest kendt er Nydambåden, som blev fundet ved en udgravning i 1863. Det er en 24 m lang og 3,5 m bred egetræsbåd. Dendrokronologiske undersøgelser har afsløret at båden er bygget af egetræ som er fældet omkring 320 e.Kr. Båden er i dag udstillet på Gottorp Slot i Slesvig.
En rekonstruktion af båden er bygget af Nydamselskabet og søsat i 2013. I sommerperioden ligger den fortøjet ved anløbsbroen i Sottrupskov.

Sønderborg Havnefront

Havnefronten i Sønderborg er meget varieret med 17- og 1800-talsbygninger. Gavlhusene med de karakteristiske facader langs Sønder Havnegade er opført i slutningen af 1800-tallet og rummer i dag flere restauranter og cafeer.
På det højeste punkt lige nord for Kong Chr. Xs Bro knejser Skt Marie Kirke, der er opført 1595-1600.
Nord for broen ligger Havbogade, der i 1700-tallet var kaptajnskvarter. Der er kun få af de originale huse tilbage, mange af dem måtte vige for byggeri af industrihavn. To af husene kan i dag se i Den Gamle By i Århus.

Langs havnekajen ligger Multikulturhuset, som rummer både dansk og tysk bibliotek, kunstskole, samt møde- og udstillingssale. Det er bygget i tilknytning til Ewers’ Pakhus fra 1908.

Ved siden af Multikulturhuset ligger Hotel Alsik, som blev åbnet i 2019. Hotellet har 190 værelser samt flere restauranter. Hotellets 16. etage er en udsigtsetage i 64 m højde, ”Point of View”, hvortil der er gratis adgang for alle.

Bagved Alsik og de moderne beboelsesejendomme nede ved vandet ligger den tidligere Sønderborg Kaserne, som blev opført 1906-07 som tysk flådestation. Ved Genforeningen i 1920 blev den dansk kaserne og husede indtil lukningen i 2014 Hærens Sergentskole.

Ovenfor kasernen ligger Sønderborg Sygehus, hvis ældste dele blev bygget som tysk marinehospital i tilknytning til flådestationen. De fire karakteristiske tårne blev bygget i 1970’erne.

Langs sundets vestre side ligger ”Alsion”, der under samme tag samler kunst, kultur, forskning, uddannelser og erhverv. Bygningen, som stod færdig i 2007, rummer også en af Europas fineste koncertsale.

Preussernes overgang over Alssund

Efter stormen på Dybbøl den 18. april 1864 trak den danske hær sig tilbage til Als, mens de preussiske tropper besatte Sundeved-området. I den efterfølgende våbenhvile blev der fredsforhandlinger i London, som dog endte resultatløse. Få dage efter våbenhvilens ophør satte preussiske tropper over Alssund tidligt om morgenen den 29. juni 1864 og indledte derved Slaget om Als, som kostede 3000 danske soldater livet og som første til krigens afslutning. Den danske regering måtte erkende nederlaget og ved Wienerfreden den 30. oktober 1864 blev Slesvig, Holsten og Lauenborg afstået til den preussisk-østrigske regering. Først efter 1. verdenskrig i 1920 kom den nordlige del af Slesvig ved en folkeafstemning tilbage til Danmark.